Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE - konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól

Prezydent Miasta Nowa Sól, działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r.  o rewitalizacji (Dz. U. z 2021r. poz. 485 t.j.) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej Miasta Nowa Sól w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone będą od 28 lutego 2023 roku do 31 marca 2023 roku  w formie:

1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

-   na stronie internetowej Miasta Nowa Sól: http://www.nowasol.pl/

-   na stronie internetowej Tygodnika Krąg: https://tygodnikkrag.pl/

-   na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól: https://www.facebook.com/nowasolpl

-   na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.nowasol.pl/

-   w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67‑100 Nowa Sól (parter)

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

-   drogą elektroniczną na adres e-mailowy: nowasol@nowasol.pl

-   drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

-   bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Soli,  ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (parter) w godzinach pracy Urzędu.

2. Wypełnienia ankiety dostępnej w:

-   formie on-line pod adresem https://forms.office.com/e/aDm4LnfmjV

-   w formie papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67‑100 Nowa Sól (parter)

3. Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostanie omówiona metodyka wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 marca 2023 roku o godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej Nowosolskiego Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól (Parter).

Uwagi do projektu uchwały można składać do 31 marca 2023 roku. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Miasta Nowa Sól w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowasol.pl/, na stronie internetowej Miasta Nowa Sól http://www.nowasol.pl, na stronie internetowej Tygodnika Krąg: https://tygodnikkrag.pl/, na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/nowasolpl oraz dostępne w wersji papierowej  w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól:

  • projekt Uchwały Rady Miejskiej Miasta Nowa Sól w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól,
  • mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Nowa Sól.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Miasta Nowa Sól, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronach internetowych:

 

 Dokumenty do pobrania:

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku