Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna0,47%.91948
.Moja sprawa0,04%.7914
.Rejestr zmian0,97%.187550
.Redakcja0,02%.3290
.Dane adresowe2,62%.507566
.Skład rady0,16%.30179
.Wyszukiwarka0,07%.13727
.Statystyka0,06%.11197
.Protokoły z sesji0,00%.640
.Władze miasta0,04%.8597
.Prezydent0,08%.15567
.Komisje Rady Miejskiej0,04%.8117
.Sesje Rady Miasta0,10%.19622
.Interpelacje i zapytania radnych2,84%.550929
.Szyszko Piotr0,04%.8319
.Cieślak Andrzej0,03%.4898
.Kałuski Adam0,03%.5576
.Jacheć Waldemar0,03%.6143
.Petreczko Andrzej0,04%.7385
.Ekiert Kazimierz0,00%.788
.Projekty uchwał0,02%.3997
.Głowacka Mirosława0,01%.974
.Jacek Milewski0,06%.11993
.Bożesława Korczyk- Giza0,06%.12256
.Krzysztof Marciniec0,04%.8625
.Ryszard Biesiada0,03%.6646
.ZARZĄDZENIE Nr 0152-0009/20090,03%.6216
.ZARZĄDZENIE Nr 0152-224/2004 w sprawie: ustalenia zakresu zadań Skarbnika Miasta0,01%.2656
.Grażyna Graszka0,04%.7490
.Jan Hanusz0,04%.7683
.Andrzej Jastrzębski0,03%.5941
.Maciej Kopeć0,04%.7555
.Kot Adam0,01%.1344
.Nowicki Włodzimierz0,00%.677
.Radecki Henryk0,00%.715
.Ratajski Mirosław0,02%.3164
.Sieciechowicz Andrzej0,04%.7702
.Wachowiak Alina0,00%.64
.Stanisław Wesołowski0,04%.8032
.Wojewódzka Łucja0,02%.3320
.Wołodkowicz Krzysztof0,03%.4951
.Jak załatwić sprawę - karty usług0,00%.171
.Oświata0,07%.13202
.Kultura0,04%.8141
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,01%.2245
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,01%.1954
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,11%.20378
.Publiczne Przedszkole Nr 60,04%.8159
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.10267
.Publiczne Przedszkole Nr 70,05%.9518
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 60,06%.12170
.Publiczne Przedszkole Nr 80,05%.9685
.Publiczne Przedszkole Nr 90,05%.10566
.Publiczne Gimnazjum Nr 30,03%.6425
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10,05%.10413
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20,05%.10006
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 50,04%.8371
.Publiczne Gimnazjum Nr 10,03%.5719
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 80,06%.10768
.Publiczne Przedszkole Nr 110,05%.9001
.Przetargi0,04%.7847
.Muzeum Miejskie0,06%.12025
.Miejska Biblioteka Publiczna0,08%.15977
.Nowosolski Dom Kultury0,06%.11520
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,02%.4667
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,07%.14160
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,23%.43886
.Uchwały Rady Miejskiej0,00%.170
.Statut0,03%.5819
.Projekty uchwał0,03%.6082
.Regulamin Urzędu Miejskiego0,03%.5363
.Uchwała budżetowa0,02%.3496
.Rewitalizacja0,01%.2535
.Udzielone dotacje budżetowe0,03%.5528
.Rocznegy programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - sprawozdanie z wykonania0,03%.5304
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,02%.4018
.Podatki i opłaty lokalne0,00%.101
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy0,01%.2820
.Informator budżetowy - broszura0,03%.5019
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,09%.17110
.Roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi0,03%.5025
.Długi i ciężary publiczne0,03%.5873
.Ogłoszenia0,17%.33270
.Zamówienia publiczne0,00%.554
.Wpis (strona formacyjna działu)0,08%.15021
.Obwieszczenia0,15%.28425
.Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych0,00%.6
.Oświata0,00%.270
.PP10,01%.1171
.Jednostki0,00%.8
.Strona informacyjna0,01%.1451
.Pierwszy wpis (kowalski)0,01%.1180
.2 wpis (kowalski)0,00%.201
.Dochody i straty gminnych spółek0,02%.4707
.Wpis nr 30,00%.201
.Wpis w dziale testowym0,00%.188
.Struktura Urzędu Miejskiego0,00%.110
.Wpis0,00%.214
.Sprawozdanie wójta z wykonania budżetu za 2009 rok0,04%.7458
.Test podstron zwyklych0,00%.177
.2 wpis w dziale testowym0,00%.90
.Przedszkole nr - wpis10,05%.10451
.Publiczne Przedszkole Nr 120,07%.14307
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,04%.7933
.Gimnazjum Nr 20,04%.7697
.Ogłoszenie 20,00%.147
.Podatki0,02%.3381
.Pomoc publiczna0,03%.5424
.Wykaz przedsiębiorców z Ewidencji Działalności Gospodarczej0,01%.1575
.Informacja o stanie mienia komunalnego0,04%.7308
.Budżet na 2010 rok0,03%.5175
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta0,05%.10541
.Udzielone przez urząd ulgi i umorzenia podatkowe0,03%.5600
.Załoszenia do projektu budżetu oraz kierunki polityki społecznej i gospodarczej gminy0,03%.6142
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,09%.17598
.Przebieg i efekty kontroli zewnętrznych0,04%.7343
.Stawki podatków lokalnych0,06%.11465
.Katalog usług dla instytucji, urzędów0,01%.2547
.Katalog usług dla obywateli0,02%.4329
.Strategia rozwoju miasta0,04%.8387
.Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli0,05%.9132
.Nowosolskie TBS Spółka z o. o.0,04%.7608
.Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z o. o.0,04%.8352
.MZGK Spółka z o. o.0,05%.8804
.Zakład Budżetowy „Tygodnik Krąg”0,04%.8535
.Status prawny0,01%.1338
.Archiwum uchwał0,02%.3941
.Protokoły z sesji0,02%.3693
.Archiwum uchwał0,00%.606
.Zarządzenia Prezydenta0,01%.2556
.Katalog usług dla przedsiębiorców0,02%.4353
.Test0,01%.1212
.Uchwały Rady Miejskiej0,00%.419
.Publiczne Przedszkole Nr 50,05%.8815
.Budżet na 2010 rok0,00%.363
.Wykaz przedsiębiorców0,01%.2835
.Budżet na 2011 rok0,03%.6038
.Programy, plany i dokumenty z zakresu ochrony środowiska0,02%.4755
.OGŁOSZENIE O KONCESJI NA USŁUGI: Wykorzystanie statków wycieczkowych Laguna i Nimfa w celu świadczenia usług turystycznego pasażerskiego transportu wodno śródlądowego...0,00%.12
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.9806
.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,02%.4501
.Rejestr instytucji kultury0,03%.5007
.Terminy ślubów cywilnych w USC Nowa Sól na 2013 rok0,02%.3444
.Publiczne Przedszkole Nr 20,05%.9371
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego0,00%.732
.Budżet na 2013 rok0,02%.4761
.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko głównego księgowego0,00%.842
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,13%.24928
.Kultura i edukacja0,02%.4367
.Kultura i edukacja0,02%.4366
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19696
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19695
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19695
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.19695
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.18544
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.18543
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.18543
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,10%.18543
. Małgorzata Krystyna Szałkowska0,02%.4318
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17426
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17422
.Dane adresowe2,31%.447964
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17404
.Dane adresowe2,31%.447911
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17400
.Dane adresowe2,31%.447871
.Dane adresowe2,31%.447742
.Dane adresowe2,31%.447717
.Dane adresowe2,31%.447695
.Dane adresowe2,31%.447671
.Dane adresowe2,31%.447647
.Dane adresowe2,31%.447612
.Dane adresowe2,30%.446465
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17149
.Dane adresowe2,29%.444173
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17136
.Dane adresowe2,29%.444019
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17133
.Dane adresowe2,29%.443993
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17130
.Dane adresowe2,29%.443967
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17127
.Dane adresowe2,29%.443932
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17124
.Dane adresowe2,29%.443907
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17121
.Dane adresowe2,29%.443879
.Dane adresowe2,29%.443854
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17118
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17115
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17112
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17109
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17106
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17102
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,09%.17074
.Dane adresowe2,29%.443373
.Dane adresowe2,29%.443340
.Dane adresowe2,29%.443319
.Dane adresowe2,29%.443258
.Dane adresowe2,29%.443234
.Dane adresowe2,29%.443198
.Dane adresowe2,29%.443171
.Dane adresowe2,29%.443151
.Dane adresowe2,29%.443136
.Dane adresowe2,29%.443120
.Dane adresowe2,29%.443093
. Piotr Szyszko0,03%.5535
. Piotr Szyszko0,03%.5531
. Piotr Szyszko0,03%.5531
. Piotr Szyszko0,03%.5531
.Nowosolski Dom Kultury0,04%.7229
.Nowosolski Dom Kultury0,04%.7227
.Nowosolski Dom Kultury0,04%.7226
.Nowosolski Dom Kultury0,04%.7226
.Nowosolski Dom Kultury0,04%.7226
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5706
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5704
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5703
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5703
.Publiczne Przedszkole Nr 50,03%.5703
.Skład obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowa Sól- Miasto0,02%.3815
.Dane adresowe2,11%.409607
.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej0,07%.12933
.Publiczne Przedszkole Nr 80,03%.5450
.Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 30,02%.3853
.Ogłoszenia o naborze pracowników0,10%.19404
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7146
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7145
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7144
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7144
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7144
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7141
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7111
.Miejska Biblioteka Publiczna0,04%.7111
.PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO0,01%.1530
.WIELKOŚĆ POPYTU NA USŁUGI NOWOSOLSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ0,01%.1416
.PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA NOWOSOLSKIEGO SUBOBSZARU FUNKCJONALNEGO0,01%.1627
.KPP10,00%.5
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SOLI z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Soli zarządzonych na dzień 21 li0,02%.3343
.OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NOWEJ SOLI z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowej Soli zarządzonych na dzień 21 li0,02%.3343
.Sesje Rady Miasta0,06%.12316
.Sesje Rady Miasta0,06%.12316
.Rejestr zmian0,00%.112
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.603
.Rejestr zmian0,00%.186
.Rejestr zmian0,00%.676
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.185
.Rejestr zmian0,00%.297
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.614
.Rejestr zmian0,00%.331
.Rejestr zmian0,00%.328
.Rejestr zmian0,00%.274
.Rejestr zmian0,00%.201
.Rejestr zmian0,00%.140
.Rejestr zmian0,00%.241
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.407
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.511
.Rejestr zmian0,00%.270
.Rejestr zmian0,00%.438
.Rejestr zmian0,00%.344
.Rejestr zmian0,00%.372
.Rejestr zmian0,00%.463
.Rejestr zmian0,00%.354
.Rejestr zmian0,00%.473
.Publiczne Przedszkole Nr 60,01%.2544
.Rejestr zmian0,00%.356
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.416
.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji0,02%.3596
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian1,00%.193879
.Rejestr zmian1,00%.193878
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,89%.172037
.Rejestr zmian0,89%.172036
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.245
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.146
.Rejestr zmian0,00%.156
.Rejestr zmian0,00%.200
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.218
.Rejestr zmian0,00%.186
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.152
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,77%.149491
.Rejestr zmian0,77%.149490
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.54
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2732
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2731
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2730
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2715
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2714
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2714
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2713
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.211
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.101
.Rejestr zmian0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.212
.Rejestr zmian0,00%.148
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.193
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.146
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.222
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.124
.Rejestr zmian0,00%.162
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.133
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.116
.Rejestr zmian0,00%.182
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.168
.Rejestr zmian0,00%.55
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.80
.Rejestr zmian0,00%.138
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.138
.Rejestr zmian0,00%.75
.Rejestr zmian0,00%.117
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.84
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.152
.REJOIN SP-50,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.131
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2133
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2132
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2132
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.2131
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.92
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,01%.1520
.Rejestr zmian0,01%.1503
.Rejestr zmian0,01%.1417
.Rejestr zmian0,01%.1414
.Rejestr zmian0,01%.1413
.Rejestr zmian0,01%.1411
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.135
.Rejestr zmian0,00%.49
.Rejestr zmian0,00%.136
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.109
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.90
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.46
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.37
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.47
.Rejestr zmian0,00%.45
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.108
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.11
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1506
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1505
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1505
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1504
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1503
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1502
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1502
.Miejska Biblioteka Publiczna0,01%.1501
.Sport i turystyka0,00%.307
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.71
.Rejestr zmian0,00%.65
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.74
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.93
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie terapi grupowejdla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 roku0,00%.65
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: Prowadzenie terapi grupowejdla osób uzależnionych od alkoholu w 2022 roku0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.6
.Rejestr zmian0,00%.275
.Rejestr zmian0,00%.60
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.41
.Rejestr zmian0,00%.32
.Rejestr zmian0,00%.28
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.23
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.127
.Rejestr zmian0,00%.58
.Rejestr zmian0,00%.26
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.258
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.257
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.257
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego0,00%.256
.Rejestr zmian0,00%.50
.Rejestr zmian0,00%.95
.Rejestr zmian0,00%.5
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,01%.1125
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,01%.1124
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,01%.1124
.Miejski Zespół do Obsługi Przedszkoli0,01%.1123
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.36
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.52
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.25
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.39
.Rejestr zmian0,00%.29
.Rejestr zmian0,00%.38
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.42
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.13
.Rejestr zmian0,00%.21
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.17
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.31
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.30
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.18
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.14
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.27
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.20
.Rejestr zmian0,00%.24
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.16
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.12
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.15
.Rejestr zmian0,00%.10
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.3
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.4
.Rejestr zmian0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.3


E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku