Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu uchwały Rady Miejskiej Miasta Nowa Sól w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Miasta Nowa Sól w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Nowa Sól, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28 lutego 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. w następujących formach:

1.    Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

•    w postaci papierowej – przesłanego formularza na adres Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, lub złożonej osobiście w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól (parter);
•    w postaci elektronicznej – przesłanego formularza za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: nowasol@nowasol.pl
2.    Spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 6 marca 2023 r. w Nowosolskim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii;

3.    Ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/aDm4LnfmjV

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 7 lutego 2023 r. w następujących formach:
•    na stronie podmiotowej Miasta Nowa Sól w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.nowasol.pl/
•    na stronie internetowej http://www.nowasol.pl/
•    na stronie internetowej Tygodnika Krąg: https://tygodnikkrag.pl/
•    na oficjalnym profilu internetowym Miasta Nowa Sól w mediach społecznościowych:
https://www.facebook.com/nowasolpl
•    na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól

Formularz zgłaszania uwag, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikiem graficznym, dostępne były:

1.    na stronie internetowej Miasta Nowa Sól: http://www.nowasol.pl/
2.    na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.nowasol.pl/
3.    w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól;

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było spotkanie konsultacyjne z interesariuszami procesu rewitalizacji, które odbyło się w dniu 6 marca 2023 r. w Nowosolskim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony formularz składania uwag do projektu uchwały z załącznikami, natomiast liczba wypełnionych ankiet wyniosła łącznie 65. Wyniki ankietyzacji potwierdziły występowanie nagromadzenia negatywnych zjawisk w sferze społecznej oraz innych sferach na obszarze wskazanym jako obszar rewitalizacji. Wyniki posłużą opracowaniu diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji przy przygotowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji. Raport podsumowujący wyniki ankiet stanowi załącznik do podsumowania.

 

Dokumenty do pobrania:


   

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku