Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA NOWEJ SOLI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu tego dokumentuNa podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 - 5 w związku z art. 46 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w oparciu o uchwały:
1)    Nr LIX/513/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego w rejonie ulicy Wielkopolskiej w Nowej Soli,
2)     Nr LIX/514/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Zamiejską i Polną do granicy z Gminą Otyń.
Plan w rejonie ul. Wielkopolskiej dotyczyć będzie zagospodarowania terenów wzdłuż obwodnicy miasta w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Wielkopolskiej. Plan w rejonie ul. Zamiejskiej i Polnej dotyczyć będzie zagospodarowania terenów w strefie mieszkalnictwa Pleszówek. Granice obszarów objętych ww. planami określają załączniki graficzne do uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planów, które są dostępne na stronie: /

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektów ww. planów miejscowych oraz prognozy oddziaływania na środowisko  do Prezydenta m. Nowa Sól na piśmie na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres e-mail: nowasol@nowasol.pl w terminie do 30 listopada 2022 r. Wniosek powinien zwierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Prezydent Nowej Soli. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

Prezydent Miasta
Jacek Milewski

Obwieszczenie wywieszone w dniach od 25 października 2022r. do 30 listopada 2022r.

Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr LIX/513/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu położonego w rejonie ulicy Wielkopolskiej w Nowej Soli

Uchwała Nr LIX/514/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., ws. sporządzenia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenu ograniczonego ulicami Zamiejską i Polną do granicy z Gminą Otyń

 

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku