Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Nowej Soli o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA NOWEJ SOLI

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.) z a w i a d a m i a m o przystąpieniu, w oparciu o uchwałę Nr LIX/511/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól dla terenów położonych w południowej części miasta.

Zmiana planu dotyczyć będzie wyłącznie części rysunkowej planu, bez zmiany tekstu planu. W ramach zmiany planu zniesiona zostanie nieprzekraczalna linia zabudowy dzieląca tereny o tej samej funkcji należące do jednego inwestora. Granice obszaru objętego zmianą planu określają załączniki graficzne nr 1 i 2 do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu..

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego do Prezydenta m. Nowa Sól na piśmie na adres: Urząd Miejski w Nowej Soli, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowej Soli lub drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres e-mail: nowasol@nowasol.pl w terminie do 29 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zwierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku uzyskania ich w toku prowadzenia procedur dotyczących sporządzania aktów planistycznych jest Prezydent Nowej Soli. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

 

Prezydent Miasta

Jacek Milewski

 
   

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku