Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wykonanie zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

SP- 8141-1/ 6 /23

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań zawartych w  Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

 

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 18 stycznia 2023r. przyznał dotacje następującym podmiotom:

l.p.

Nazwa zadania  /  Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

Prowadzenie terapii grupowej dla osób uzależnionych od alkoholu

1

Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli, ul. Kościuszki 24E.

20.000 zł.

Udzielenie dziennego pobytu dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu i podejmowanie działań rehabilitacyjnych

1

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, ul. Topolowa 4 w Nowej Soli.

25.000 zł.

Prowadzenie terapii grupowej dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików

1

Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli, ul. Kościuszki 24E.

16.000 zł.

Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapii indywidualnej dla osób współuzależnionych oraz osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików.

1

Stowarzyszenie Relacja w Nowej Soli, ul. Kościuszki 24E.

16.000 zł.

Prowadzenie pomocy psychologicznej lub/i psychoterapeutycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie.

1

Fundacja na Rzecz Rodziny i Rozwoju Osobistego,  Konradowo 63, 67-106 Konradowo.

20.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

 

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert

na wykonanie zadań publicznych

zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023r.

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 24 stycznia 2023r. przyznał dotacje podmiotom na poszczególne zadania:

l.p.

Nazwa zadania  /  Nazwa podmiotu

Przyznana dotacja

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej i/lub specjalistycznej .

1

Polski Czerwony Krzyż Lubuski oddział Okręgowy PCK ul. Jedności 22b, 65-018 Zielona Góra – oddział rejonowy PCK Nowa Sól, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli.

23.000 zł.

2

Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli, ul. Karola Miarki 2A w Nowej Soli

17.000 zł.

Programy z zakresu profilaktyki uniwersalnej, w tym programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, edukacyjne i integracyjne kierowane do określonych grup dzieci, młodzieży i dorosłych.

1

ChZL ZHP – Hufiec, 65-034 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 27 - realizator jednostka terenowa Hufiec Nowa Sól – ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli

6.000 zł.

2

Stowarzyszenie Relacja,  ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli

12.000 zł.

Zwiększenie dostępności do leczenia ambulatoryjnego dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od substancji psychoaktywnych i NSP

1

Stowarzyszenie Relacja,  ul. Kościuszki 24E w Nowej Soli

12.000 zł.

Niesienie pomocy w utrzymywaniu abstynencji alkoholowej i wspieranie środowisk abstynenckich

1

Nowosolskie Stowarzyszenie Ludzi Działających na Rzecz Trzeźwości w Polsce, ul. Kościuszki 33 w Nowej Soli

22.000 zł.

2

Nowosolskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów  Klub „Odrodzenie”
ul. Drzymały 4 w Nowej Soli

25.000 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

a/a

 

 

 

 

 

   

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021