Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Finanse gminy: Budżet na 2013 rok

 

   

Dokumenty do pobrania:
Uchwała budżetowa na rok 2013
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:13:20)
Dochody budżetu na rok 2013
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:15:05)
Wydatki budżetu na rok 2013
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:16:10)
Wydatki budżetu na rok 2013-inwestycje
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:17:28)
Przychody i rozchody budżetu w 2013r.
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:19:43)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na rok 2013
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:21:46)
Dochody budżetu na rok 2013-zlecona
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:22:40)
Wydatki budżetu na rok 2013-zlecona
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:23:39)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:25:55)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2013 rok
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:31:45)
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Sól-Miasto w 2013 roku
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-01-03 09:33:09)
WYKONANIE BUDŻETU GMINY NIOWA SÓL-MIASTO ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-04-24 11:20:04)
WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWA SÓL-MIASTO ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-07-26 09:22:56)
WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWA SÓL-MIASTO ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2013-10-24 10:55:43)
WYKONANIE BUDŻETU GMINY NOWA SÓL-MIASTO za 2013 rok
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2014-05-05 12:44:59)
KWOTA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW W 2013 ROKU O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
(wprowadził: Wioleta Zwolińska 2014-05-05 13:57:29)
 
Przeczytaj również
Niepodatkowe należności budżetowe-I kwartał 2013r.
Niepodatkowe należności budżetowe-II kwartał 2013r.
Niepodatkowe należności budżetowe - III kwartał 2013r.
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU
INFORMACJA O WYSOKOŚCI OTRZYMANYCH ORAZ UDZIELONYCH DOTACJI W 2013 ROKU
Niepodatkowe należności budżetowe-za 2013r.
 

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021