Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html

Ogłoszenia: NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  W  NOWEJ SOLI

OGŁASZA   NABÓR

KANDYDATÓW  NA  OPIEKUNÓW  PRAWNYCH

DLA  OSÓB  CAŁKOWICIE  UBEZWŁASNOWOLNIONYCH

 

Zakres podstawowych zadań:

 

Sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego.

 

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • pełna zdolność do czynności prawnych,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych,      korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów         w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli, II piętro, pokój nr 56 lub wysłanie dokumentów pocztą.

 

Szczegółowych informacji na temat zadań opiekuna prawnego oraz wynagrodzenia dla opiekuna prawnego udziela osobom zainteresowanym MOPS w Nowej Soli, ul. Staszica 1D, codziennie w godz. 9.00 – 15.00, pokój nr 31  lub pod telefonem 68 50 66 305.

 

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi prawnemu, za sprawowanie opieki na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

 

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt 5, lit. j  ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (tj. Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone, obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego. Obowiązek ten wynika również z art. 149 § 3, art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

 

 

                                                                                                                      Dyrektor MOPS

                                                                                                                        w Nowej Soli

   

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021