Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Władze - informacja » Alicja Choptowa-Rutkowska

Władze - informacja: Alicja Choptowa-Rutkowska

Sekretarz Miasta Alicja Choptowa-Rutkowska
Kontakt:

tel. +48 68 459 03 03

fax +48 68 459 03 58

e-mail: sekretarz@nowasol.pl

Dyżury  
Zadania

1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.
2. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wydziałami Urzędu.
3. Koordynowanie prac związanych z opracowaniem aktów regulujących strukturę, zasady działania Urzędu i jego komórek wewnętrznych (wydziałów).
4. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Urzędzie.
5. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad kodeksu postępowania administracyjnego przy załatwianiu spraw indywidualnych oraz przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników.
6. Nadzorowanie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych przez pracowników Urzędu.
7. Koordynowanie prac przygotowawczych i organizacyjnych w zakresie przeprowadzenia wyborów samorządowych, referendów gminnych i ogólnokrajowych, wyborów parlamentarnych i prezydenckich.
8. Zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych umożliwiających sprawne wykonywanie zadań Urzędu.
9. Upowszechnianie i wdrażanie w życie nowoczesnych metod organizacji pracy w Urzędzie.
10. Organizowanie przeglądów kadrowych pracowników Urzędu i ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu.
11. Obsługa rzecznika dyscyplinarnego i komisji dyscyplinarnej I instancji.
12. Prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.
13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom odznaczeń.
14. Sprawy związane z prowadzeniem informacji o funkcjonowaniu Urzędu.
15. Organizacja obsługi prawnej Urzędu i Miasta.
16. Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezydenta Miasta zgodnie z zapisem art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).
17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta Miasta.

świadczenia majątkowe oświadczenia przeniesione zostały na nową stronę BIP
   

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021