Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Nowej Soli (strona archiwalna)
Bip - Strona główna

Urząd Miejski

Jak załatwić sprawę - karty usług

Rada Miejska

Młodzieżowa Rada Miejska

Ogłoszenia

Jednostki organizacyjne gminy

Druki do pobrania »

Prawo lokalne

Finanse gminy

Strategie, programy, plany

Urząd Stanu Cywilnego

Mapa aktywności organizacji pozarządowych »

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości »

Wykaz spółek »

Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Zgromadzenia publiczne »

Kanały technologiczne »

Wybory uzupełniające

Wybory Samorządowe 2018

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Promocja miasta/logotypy

Wybory przedterminowe na Prezydenta Miasta Nowa Sól

Powszechny Spis Rolny 2020

Narodowy Spis Powszechny

walidacja css walidacja html
Strona główna » Władze - informacja » Jacek Milewski

Władze - informacja: Jacek Milewski

Prezydent Miasta  Jacek Milewski
Kontakt:

tel. +48 68 459 03 00

fax +48 68 459 03 58

e-mail: prezydent@nowasol.pl

Dyżury W każdy poniedziałek od godz. 13.00 do 14.30
Zadania

Zakres czynności Prezydenta Miasta określają zapisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559/.  Zgodnie z art. 30, 31, 31a, 31b, 33 Prezydent Miasta wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań Prezydenta Miasta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych Prezydent Miasta podlega wyłącznie radzie gminy. Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy.
Ponadto Prezydent Miasta kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia, który również określa czynności Prezydenta Miasta.

Oświadczenia majątkowe oświadczenia przeniesione zostały na nową stronę BIP
   

wstecz

E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku do 31.12.2020
Rejestr informacji o Środowisku od 01.01.2021